Ditt OP-Visa-kort förnyas

Vi förnyar alla våra kunders OP-Visa-kort med kredit under 2019–2020. Vi gör den här förnyelsen för att vi ska kunna utveckla ännu bättre och snabbare korttjänster för dig. Det nya kortet ersätter det gamla och det är genast färdigt att användas.

Om du vet att du kommer att vistas utomlands en längre tid medan ditt kort förnyas ska du kontakta OP Kortkundtjänsten.

De här fem punkterna hjälper dig att börja använda ditt kort.

  1. Du får det nya kortet per post. Börja använda kortet genast. Ditt gamla kort spärras automatiskt.
  2. När du börjat använda ditt nya kort, ska du klippa itu det gamla kortet vid chippet och förstöra det. 
  3. Din PIN-kod ändras inte.
  4. Ditt kortnummer byts. Uppdatera kortuppgifterna i dina bokningar och direktdebiteringstjänster (t.ex. Netflix och Spotify).
  5. Det kan hända att du under förnyandet får två kreditkortsfakturor. Betala fakturan för det nya kortet.