Ditt OP-Visa-kort förnyas

Vi förnyar alla våra kunders OP-Visa-kort med kredit under 2019–2020. Vi gör den här förnyelsen för att vi ska kunna utveckla ännu bättre och snabbare korttjänster för dig. Det nya kortet ersätter det gamla och det är genast färdigt att användas.

Vad gör jag när jag får det nya kortet?

  1. Skriv din namnteckning på det nya kortet och börja använda det genast. Som användning räknas att du betalar med kortet eller att du tar ut eller sätter in pengar i en automat. Din PIN-kod ändras inte.
  2. Uppdatera kortuppgifterna i dina bokningar och direktdebiteringstjänster (t.ex. Netflix och Spotify).
  3. Förstör ditt gamla kort när du börjat använda det nya kortet.
  4. Kontrollera och uppdatera de nya, förändrade faktureringsuppgifterna när du får fakturan för ditt nya kort.
  5. Aktivera Mobilnyckeln i OP-mobilen. Om du använder Android-apparater kan du börja betala mobilt med Pivo.

 

​Med ditt nya kort kan du bekräfta dina inköp på nätet också med Mobilnyckeln!