Laskutus

Ändringar i faktureringen av ditt kort

I samband med kortförnyelsen kan det hända att du får två kreditkortsfakturor – om du amorterar din kredit i poster ska du betala endast den nya fakturan där betalningsmottagaren är OP-Kortbolaget Abp. Om du vill betala hela kreditsaldot ska du betala båda fakturorna.

I och med ditt nya kort ändras kreditens betalningsuppgifter, dvs. referensnumret, mottagarens namn och mottagarens kontonummer. Se mer detaljerade uppgifter nedan enligt ditt faktureringssätt.

Överföringen av kreditsaldo

Om du har skuldsaldo på ditt kreditkort överförs det till ditt nya kort inom cirka två veckor från det att du tagit i bruk ditt nya kort, dvs. när du har gjort de första inköpen med kortet.

När saldot har överförts från det gamla kortet ser du transaktionen “saldoöverföring” på ditt kreditkonto. Du får tillgång till ett eventuellt positivt saldo på ditt gamla kort genom att kontakta OP-Visa-kundtjänsten.

Det kan hända att du i samband med kortförnyelsen får två kreditkortsfakturor

Under övergångsskedet kan det hända att du får två fakturor för samma faktureringsperiod, en för krediten som anslutits det gamla kortet och en för det nya kortet. Då räcker det att du betalar endast fakturan med de nya betalningsuppgifterna, där du ser minimiamorteringsbeloppet, dvs. hur mycket av kreditsaldot du åtminstone ska betala. På så sätt amorterar du krediten i önskade poster.

Om du vill betala hela kreditsaldot på en gång ska du betala båda fakturorna.

Du känner igen den nya fakturan på den något ändrade layouten samt på betalningsmottagarens namn. I den nya fakturan är betalningsmottagaren OP-Kortbolaget Abp och i den gamla OP-Visa/OP-Kortbolaget Abp.

E-faktura

Om du för ditt gamla kort har beställt OP:s e-faktura får du också fakturan för ditt nya kort som e-faktura. Det automatiska godkännandet av e-fakturan överförs inte automatiskt till den nya fakturan. Du kan hantera dina e-fakturabeställningar i nättjänsten under “Hantera e-fakturor”. I dina e-fakturabeställningar ser du två beställningar, både för ditt nya och ditt gamla kort. Du kan ta bort e-fakturabeställningen för det gamla kortet. Om du vill att e-fakturan för det nya kortet godkänns automatiskt, ska du justera inställningarna för beställningen. 

Så här skiljer du åt e-fakturorna:

 

Fakturan för det gamla kortet

Fakturan för det nya kortet

Fakturerare

OP-Visa/OP-Kortbolaget Abp

OP-Kortbolaget Abp

Fakturagrund

Inköp med OP-Visa-kort

Visa/Mastercard-faktura

 

Om du har en e-faktura i någon annan banks nättjänst, får du din första faktura på papper. Beställ sedan en ny e-faktura med de faktureringsuppgifter som finns på pappersfakturan. Faktureraren och fakturagrunden ser du ovan.

Mottagaruppgifter

Om du har sparat mottagaruppgifterna för OP-Visa-betalningar i din nättjänst, ska du uppdatera dem enligt följande:
Mottagare: OP-Kortbolaget Abp
Konto: FI10 5000 0120 3374 71
Referens: (Se referensen för din kredit under: Mina kort > Nya OP-Visa Credit/Debit > Uppgifter om kortet och krediten > Fakturering)

Direktbetalning

Om du för ditt gamla kort har direktbetalning i OP ändras ditt faktureringssätt inte. Om direktbetalningen är i en annan bank, får du den första fakturan för ditt nya kort på papper. Då ska du göra en ny direktbetalningsbeställning med faktureringsuppgifterna som finns på pappersfakturan. Faktureraren och fakturagrunden ser du i tabellen ovan.