Ändringar i faktureringen av ditt kort

Läs de ändrade faktureringsuppgifterna för ditt nya kort omsorgsfullt.

Din kredit överförs till ditt nya kort 

Om ditt kreditkort har saldo överförs det till ditt nya kort.

Överföringen syns på följande faktura.

Också ett eventuellt positivt saldo överförs till det nya kortet. När saldot har överförts från det gamla kortet ser du transaktionen “saldoöverföring” på ditt kreditkonto. 

Dina nya faktureringsuppgifter

I och med ditt nya kort ändras också betalningsuppgifterna för krediten. Observera att följande uppgifter ändras: 

  • Fakturans referensnummer
  • Betalningsmottagarens kontonummer: Det nya kontonumret är: FI10 5000 0120 3374 71
  • Förfallodagen

Förfallodagen tidigareläggs med en dag enligt följande:

Förfallodagen för det gamla kortet Förfallodagen för det nya kortet
Första dagen i månaden Sista dagen i månaden
Den 8 dagen Den 7 dagen
Den 16 dagen Den 15 dagen
Den 24 dagen Den 23 dagen

Om din förfallodag nu är en annan än någon av de ovan nämnda nuvarande förfallodagarna, skjuts den fram. Förfallodagen skjuts då fram till närmast följande förfallodag som nämns ovan för det förnyade kortet.

  • Fakturans minimibetalning

Om minimibetalningen för ditt nuvarande kort är samma fasta belopp varje månad, ändras den för ditt nya kort till 3 % av skuldsaldot. I skuldsaldot ingår ränta och avgifter. Månadsbetalningens belopp beräknas enligt skuldsaldot på faktureringsdagen. Då skuldsaldot minskar, minskar också månadsbetalningen. Månadsbetalningen är dock alltid minst 30,00 euro.

Om du som betalningssätt valt att du alltid betalar hela skuldsaldot, sker det inga ändringar i ditt betalningssätt.

Du kan ändra minimibetalningen för din faktura i tjänsten op.fi, OP-mobilen eller genom att kontakta OP:s kundtjänst på numret 010 252 7020

Hur skiljer jag den gamla fakturan från den nya?

Fakturorna skiljer sig till det yttre och betalningsmottagarens kontonummer. Betala fakturan med de nya faktureringsuppgifterna. Du får ett kontoutdrag/en nollfaktura över ditt gamla kort. Där ser du transaktionerna för det gamla kortet och saldoöverföringen.

Det gamla kontonumret Det nya kontonumret
FI 25 5000 0120 0259 28 FI10 5000 0120 3374 71

 

Läsanvisningar för fakturan för K-Plussa Maksuaika-kortet (pdf)

Läsanvisningar för fakturan för OP-Mastercard-kortet (pdf)

Använder du e-faktura?

Om du har en e-faktura i någon annan banks nättjänst, får du din första faktura på papper. Beställ sedan en ny e-faktura med de faktureringsuppgifter som finns på pappersfakturan. Faktureraren och fakturagrunden ser du i tabellen nedan. 

Om du för ditt gamla kort har beställt OP:s e-faktura får du också fakturan för ditt nya kort som e-faktura. Det automatiska godkännandet av e-fakturan överförs inte automatiskt till den nya fakturan. Om du vill att e-fakturan för det nya kortet godkänns automatiskt, ska du ändra inställningarna för beställningen.  

Du kan hantera dina e-fakturabeställningar i tjänsten op.fi under “Hantera e-fakturor”. I dina e-fakturabeställningar ser du två beställningar, både för ditt nya och ditt gamla kort. Du kan ta bort e-fakturabeställningen för det gamla kortet.

Så här skiljer du åt e-fakturorna:

  Fakturan för det gamla kortet Fakturan för det nya kortet
Fakturerare OP-Kortbolaget Abp OP-Kortbolaget Abp
Faktureringsgrund Mastercard Visa/Mastercard-faktura

 

Använder du mottagaruppgifter?

Om du har sparat mottagaruppgifter för OP-Mastercard- eller K-Plussa Mastercard-fakturan ska du uppdatera dem med följande uppgifter:
Mottagare: OP-Kortbolaget Abp
Konto: FI10 5000 0120 3374 71
Referens: Referensen för din kredit finns på den nya fakturan. Om du har OP:s nättjänstkoder ser du referensen för din kredit här: Mina kort > Nytt OP-Mastercard (eller K-Plussa Maksuaika) Uppgifter om kortet och krediten > Fakturering.