Företagets placeringar

Vanliga frågor

Var får jag hjälp och stöd för placeringsbeslut?

Våra experter ger dig all hjälp du behöver för att placera ditt företags tillgångar, och du kan i lugn och ro koncentrera dig på att utveckla din affärsverksamhet.

Boka tid

 

Vad finns det för kapitalförvaltningstjänster för företag?

OP Private erbjuder heltäckande kapitalförvaltning för företag via Finlands mest omfattande och helt inhemska Private Banking-nätverk. Ditt företag får alla tjänster under samma tak – kapitalförvaltning samt bank- och försäkringstjänster.

En personlig kapitalförvaltare förvaltar ditt företags tillgångar på ett övergripande sätt eller erbjuder ditt företag experthjälp för placeringsbeslut.

Läs mer om OP-Private 

 

Kan en skogssammanslutning spara och placera?

Det är inte möjligt att spara eller placera via en skogssammanslutning. 

När behöver ett företag ett valutakonto?

Då ditt företag bedriver utrikeshandel med annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett valutakonto. Till kontot kan företaget styra inbetalningar i valuta från utlandet och från det kan företaget betala också stora belopp i valuta.

Företaget ska boka tid till banken för att öppna ett valutakonto. Kontakta närmaste andelsbankskontor för att boka tid. Du kan boka tid per telefon eller genom att sända ett meddelande via nättjänsten.

Om du redan är kund hos en andelsbank kan du vara i direkt kontakt med din kontaktperson.

Hur ska jag placera företagets tillgångar?

Du kan enkelt placera och följa upp placeringarna i OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi. Försäkra dig om att du har beviljats tillräckliga åtkomsträttigheter.

För att placera i aktier behöver du ett värdeandelskonto, ett värdepappersförvar, ett bankkonto och ett OP Avtal om sparande och placering. Om företaget är ett aktiebolag, behövs ett styrelseprotokoll för underteckningen av avtalet. Om ditt företag ännu inte har ett OP Avtal om sparande och placering, ber vi dig kontakta din närmaste andelsbank.

Om ditt företag har planer på att placera i aktier, ETF:er obligationslån och strukturerade placeringsprodukter, behöver du också ett LEI-nummer. Du kan beställa det på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Läs mer om hur du kommer igång med att placera företagets tillgångar

 

I vad kan jag placera som företagskund?

Du kan placera i fonder, aktier, strukturerade placeringsprodukter, fastigheter, obligationslån, derivatinstrument samt produkter för försäkringssparande. Ett alternativ är också Placeringsbaserad kassahantering, där företagets överskottsmedel automatiskt styrs till objekt med bättre avkastning.

Läs mer om placeringsalternativen för företag:

Fonder

Aktieplacering

Försäkringssparande

Strukturerade placeringsprodukter

Fastighetsplacering

Obligationslån

Derivatinstrument

Produkter för försäkringssparande

Placeringsbaserad kassahantering

 

Hur kan jag lösa in, det vill säga sälja, företagets fondinnehav?

Fonder kan lösas in i OP-företagsmobilen eller tjänsten op.fi.

Så här säljer du fonder i tjänsten op.fi:

 1. Gå till Mina fonder.
 2. Välj fond som du vill sälja.
 3. Välj Sälj.
 4. De inlösta medlen överförs till ditt konto inom cirka tre vardagar.

Så här säljer du fonder i OP-företagsmobilen:

 1. Gå till Placeringar.
 2. Välj fond som du vill sälja.
 3. Välj Sälj.
 4. De inlösta medlen överförs till ditt konto inom cirka tre vardagar.

Om fondinlösen inte lyckas, kan inlösen göras genom att du ringer kundtjänsten.

 

Miten aloitan osakekaupankäynnin op.fi-palvelussa?

Voit aloittaa osakekaupankäynnin jättämällä yhteydenottopyynnön. Tämän jälkeen olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Osakesijoittamisen aloittamiseen tarvitset arvo-osuustilin, OP:n tunnukset, OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen sekä pankkitilin. Voit käydä kauppaa op.fi-palvelussa kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla. 

Tutustu lisää osakesijoittamiseen ja jätä yhteydenottopyyntö täältä

Miten teen muutoksia rahastosäästösopimukseeni?

Voit muuttaa säännöllistä rahastosäästösopimustasi helposti op.fi-palvelussa. Muokkaa säästösummaa, eräpäivää, veloitustiliä sekä veloituksen toistuvuutta. Voit halutessasi myös tauottaa tai lopettaa säästösopimuksen kokonaan.

Tee muutoksia rahastosäästösopimukseen 

 1. Valitse Säännöllinen säästäminen ja rahasto, johon haluat tehdä muutoksia.
 2. Valitse Muokkaa ja tee tarvittavat muutokset.

Miten siirrän arvo-osuustilin OP:lle?

Voit siirtää arvo-osuustilin toisesta pankista meille ottamalla meihin yhteyttä. Tämän jälkeen pyydä nykyiseltä osakevälittäjältäsi osakkeiden hankintahinnat ennen siirtoa ja toimita ne omaan osuuspankkiisi, niin päivitämme ne järjestelmäämme. Säilytyksen siirrossa kaupankäyntiin säilytyksessä olevilla arvopapereilla tulee viiden arkipäivän katko.

Ota yhteyttä ja siirrä arvo-osuustili OP:lle

Miten seuraan yrityksen säästöjä ja sijoituksia?

Voit seurata yrityksen säästöjä ja sijoituksia helposti OP-yritysmobiilista sekä op.fi-palvelusta. Varmista, että sinulla on riittävät käyttöoikeudet. 

Käyttöoikeuksien lisäämistä varten toimita muutoksesta päätöspöytäkirja meille. Tämän jälkeen lisäämme käyttöoikeudet tarvittavilla henkilöille.

Lue lisää OP-yritysmobiilista

Miten yrityksen säästöt ja sijoitukset vaikuttavat verotukseen?

Tutustu verottajan ohjeisiin koskien yrityksen sijoittamista ja sijoitusten verotusta. Löydät ne vero.fi-sivuilta.

Tutustu pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön verotukseen

Tutustu osinkotulojen verotukseen

Miten yrityksen saamia osinkoja verotetaan?

Tutustu verottajan ohjeisiin koskien yrityksen sijoittamista ja sijoitusten verotusta. Löydät ne vero.fi-sivuilta.

Yhteisöjen saamien osinkojen verotus

Mitä raportteja yrityksen säästöistä ja sijoituksista muodostuu?

Jos yrityksellä on säilytys eli arvo-osuustili, muodostuu asiakkaalle Omaisuusluettelo vähintään neljä kertaa vuodessa. Tämän yritys eli yritysasiakkaan edustaja saa nähtäville op.fi-palveluun Arvopaperisäilytysnäkymälle tai postitse.

Vuodenvaihteen jälkeen yrityksille, joilla on säilytys eli arvo-osuustili lähetetään omaisuudenhoidon raportit 31.12. tilanteesta op.fi-palveluun Arvopaperisäilytysnäkymälle tai postitse.

Jos yrityksellä on rahasto-omistuksia, muodostuu asiakkaalle Omistukset -raportti minimissään neljä kertaa vuodessa. Tämän yritys eli yritysasiakkaan edustaja saa nähtäville op.fi-palvelun arkistoon tai postitse.

Yrityksille muodostuu seuraavat raportit sen mukaisesti, mitä palveluita on tai on ollut käytössä ja onko menneen kalenterivuoden aikana ollut tapahtumia, jotka muodostuvat raporteille:

 • Omaisuusote -raportti
 • Pääomatulot -raportti
 • Asiakirjasäilytysluettelo

 

Rahastojen osalta OP-Rahastoyhtiö toimittaa 31.12. tilanteesta OP-Rahastojen vuodenvaihteen raportit:

 • Omistukset
 • Luovutusvoitot/-tappiot (1.1.–31.12.)
 • Tuotto-osuudet (1.1.–31.12.)

 

Luovutusvoitot/-tappiot ja Tuotto-osuudet-raportit muodostuvat, kun asiakkaalla on näihin raportteihin kuuluvia tapahtumia.

Miten saan säästämisen ja sijoittamisen raportit näkyviin op.fi-palveluun?

Jotta yrityksen edustaja saa op.fi-palvelun Arvopaperisäilytysnäkymälle muodostuvat raportit näkyville, tulee hänellä olla yrityksen säilytykseen käyttöoikeus tai tiedonsaantioikeus sekä yrityksen digitaalisella sopimuksella Arvopaperisäilytys ja osaketoimeksiantojen seurantaoikeus.

Jotta saat rahastoyhtiön raportit näkyviin, tulee yrityksen edustajalla olla yrityksen digitaalisella sopimuksella rahastotoimeksiantojen teko-oikeus.

Mitä raportteja yrityksen vakuutussäästöistä muodostuu?

Vakuutussäästämisen vakuutustiliotteet lähetetään asiakkaille kerran vuodessa vakuutuksen vuosipäivän jälkeen. Lisäksi tammikuun aikana lähetetään edellisen vuoden vakuutustiliotteet yrityksen ottamista säästö- ja sijoitusvakuutuksista sekä kapitalisaatio- sijoitussopimuksista.

Mikäli asiakas on valinnut käyttöönsä sähköisen vakuutuspostin, näkee hän vuositulosteet op.fi-palvelun arkistosta.

Jotta saat vakuutussäästämisen asiakirjat näkyviin, tulee yrityksen edustajalla olla yrityksen digitaalisella sopimuksella vapaaehtoisten eläkevakuutusten katselu- ja ylläpito-oikeus sekä sijoitusvakuutusten ja -sopimusten katselu ja ylläpito-oikeus.