Ansök om eller beställ ett nytt kort

Ansök om eller beställ ett nytt betal- eller kreditkort. Anslut K-Plussa-funktionen till ditt kort eller byt motiv för ditt kort.
Ansök om ett nytt kreditkort OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Mastercard, OP-Visa Platinum

Kreditkortet ger flexibilitet och trygghet i din ekonomi. Välj det som passar dig bäst.

 • OP-Visa är ett säkert kort. Med det betalar du inköp till vardags, på resor och på nätet.  
 • OP-Visa Gold är mer än ett kreditkort. I kortet ingår en reseförsäkring och en assistenttjänst för fritiden. 
 • OP-Mastercard är ett smart reservkort. Det är utmärkt att ha i reserv både till vardags och på resor. 


Läs mer om alternativen och ansök om ett nytt kreditkort >
 
Du kan ansöka om ett kreditkort om du

 • har fyllt 20 år
 • är huvudsaklig kund hos Andelsbanken
 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
 • har en tillräcklig betalningsförmåga och har skött dina penningaffärer klanderfritt
 • har en fast boplats i Finland.

Vi ber dig nämna bland annat det här i ansökan:

 • uppgifter om din anställning
 • dina löne- och kapitalinkomster
 • dina månatliga skuldbetalningsutgifter.

Vi kontrollerar sökandenas kreditupplysningar.

Ansök om ett nytt betalkort utan kredit OP-Visa Electron, OP-Visa Debit

Om du inte behöver betaltid eller kredit kan du ansöka om ett betalkort. 

OP-Visa Debit är ett bankkort med vilket du kan betala också utomlands och på nätet. 
OP-Visa Electron passar bra som betalkort för unga och barn som fyllt 10 år. Med det kan du göra inköp i Finland, utomlands och på nätet. 

Läs mer om alternativen och ansök om ett nytt betalkort >
 
Då du ansöker om OP-Visa Debit eller OP-Visa Electron ska du:

 • kontrollera den kontaktinformation som syns och
 • uppge ditt telefonnummer.

Då du fyller i kortansökan kan du välja

 • motiv för kortet bland de alternativ vi erbjuder
 • om du vill ansluta K-Plussa-funktionen till kortet
 • säkerhetsgränser för användningen av kortet. Säkerhetsgränserna skyddar pengarna på ditt konto ifall kortet försvinner eller någon stjäl det.
 • I samband med ansökan kontrollerar vi dina kreditupplysningar.

Det går inte att ansöka om betalkort för minderåriga på nätet 

Ett kort för en minderårig beställs alltid på kontoret eller via telefontjänsten med samtycke av båda vårdnadshavarna. Det går alltså inte att ansöka om kortet på nätet. Vid ansökan om OP-Visa Electron för en minderårig kontrollerar vi också båda föräldrarnas kreditupplysningar. 

Läs mer om att ansöka om kort för ett barn >

Beställ ett nytt kort i stället för ett som gått sönder

Du kan själv beställa ett nytt kredit- eller betalkort i stället för ett som gått sönder. Logga in och välj “Mina kort”.

Samtidigt kan du välja om du vill att kortet sänds hem eller till kontoret. 
 
Då ditt kort föråldras får du automatiskt ett nytt kort

På kortets framsida ser du under kortets nummer i formen dd/åå när ditt kort föråldras.

Du får ett nytt kort automatiskt i stället för det kort som föråldras.  Du behöver alltså inte beställa ett nytt kort.

Om du vill välja ett nytt motiv för kortet som förnyas kan du göra det själv. Logga in och välj “Mina kort”.  Välj nytt motiv senast tre månader innan kortet föråldras.

Du kan när som helst byta motiv för ditt OP-Visa-, OP-Visa Electron- eller OP-Visa Debit-kort. Om du vill att vi sänder kortet med nytt motiv genast, tar vi ut en avgift enligt servicetariffen för det.

Om du vill att motivet byts först då giltighetstiden för ditt kort löper ut, kostar det inget att byta motiv. Kortets giltighetstid ser du på kortets framsida i formen mm/åå. Du kan byta motiv avgiftsfritt också då du lägger till K-Plussa-funktionen.
Kom ihåg att beställa nytt motiv senast tre månader innan ditt kort föråldras. Vi påminner dig om möjligheten att beställa nytt motiv också med ett nätmeddelande.

Du kan beställa nytt motiv för ditt kort genom att logga in på op.fi och välja “Mina kort”.

 

Minska antalet kort i din plånbok och anslut K-gruppens Plussa-funktion till ditt kort. Då ditt OP-Visa-kort har K-Plussa-funktionen försäkrar du dig om att du får alla förmåner i K-Plussa-nätverket och samlar K-Plussa-poäng om du så vill i pengar direkt på ditt konto.

K-Plussa-funktionen kan avgiftsfritt anslutas till OP-Visa, OP-Visa Electron och OP-Visa Debit.

När du ansluter K-Plussa-funktionen till ditt kort kan du också avgiftsfritt byta ut motivet för kortet.

Anslut K-Plussa-funktionen till ditt kort genom att logga in och välja “Mina kort”.

Alla våra kunder som har OP-Visa med kredit får ett nytt kort under 2019–2020. Du får ett nytt kort också om ditt gamla kort ännu skulle vara i kraft enligt giltighetstiden som anges på kortet.

Läs mer om ändringarna och kortförnyelsen >