Villkor för OP Gruppens bank- och försäkringstjänster

På den här sidan finns de gällande villkoren för OP Gruppens bank- och försäkringstjänster, såsom allmänna villkor. Du kan se dina gällande försäkringar på sidan Mina försäkringar när du loggar in i tjänsten op.fi.

Banktjänster

Konton

 

Försäkringsvillkor för privatkunder

Här hittar du alla allmänna försäkringsvillkor, försäkringsbrev, faktablad för försäkringsprodukter, säkerhetsföreskrifter och produktguider för privatkunder. Välj enligt kategori de försäkringsvillkor som du vill läsa.

 

Försäkringsvillkor för företagskunder

Här hittar du alla allmänna försäkringsvillkor, försäkringsbrev, säkerhetsföreskrifter, faktablad för försäkringsprodukter, produktguider, säkerhetsanvisningar, specialvillkor, internationella villkor, internationella specialvillkor och gruppförsäkringsvillkor för företagskunder. Välj enligt kategori de försäkringsvillkor som du vill läsa.