Vanliga frågor om försäkringar

Vanliga frågor

Flytt – Vad ska jag göra med min hemförsäkring?

Du kan bekymmersfritt flytta från ditt gamla hem till ditt nya hem, för Pohjola Försäkrings hemförsäkring täcker ditt lösöre också under flyttningen. Kom ändå ihåg att själv överföra din hemförsäkring till den nya bostaden. Du kan göra en ändringen av försäkringsställe i tjänsten op.fi för försäkringar:

 • Börja genom att logga in i tjänsten op.fi
 • Välj i avsnittet Försäkringar "Mina försäkringar"
 • Hemförsäkringen hittar du genom att välja punkten “Ändra försäkringsställe”

Om du inte har en gällande hemförsäkring, kan du räkna ut premien och teckna en försäkring enkelt i vår nätbutik.

Försäkringspaketet Easy för unga kan undantagsvis överföras till en ny adress endast per telefon, via chatten eller genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Meddela din nya adress, storleken på din bostad och eventuella familjemedlemmar som samtidigt flyttar med dig, eftersom de också omfattas av din hemförsäkring. Easy-försäkringen är lämplig främst för hyresboende, så om du köper en egen bostad, lönar det sig att gå igenom ditt försäkringsskydd tillsammans med oss.

Läs också våra artiklar om köp av bostad, flyttning och boende!

Ett dödsbos försäkringsärenden – Vad ska jag göra?

När en försäkringstagare har avlidit eller när en försäkring är i dödsboets namn, har en delägare i dödsboet rätt att få information om dödsboets försäkringar genom att uppvisa ett ämbetsbevis eller bouppteckningsinstrumentet, av vilket framgår delägarskapet i dödsboet.

Skötseln av dödsboets försäkringsärenden och ändringar i försäkringarna förutsätter dock utöver ett ämbetsbevis eller ett bouppteckningsinstrument dessutom en fullmakt, där alla delägare i dödsboet befullmäktigar den valda delägaren eller de valda delägarna att sköta dödsboets försäkringsärenden. Om den avlidna har ett testamente, ska försäkringsbolaget tillställas en kopia av det, och då krävs det också en fullmakt av testamentstagaren.

De behövliga dokumenten kan lämnas in till kontoret eller skickas som bilaga till ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. När du besöker kontoret behöver du dessutom ta med dig legitimation. Tiden för behandling av dödsboets handlingar är cirka en vecka. Därefter kan dödsboets försäkringsärenden skötas på kontoret, per telefon eller genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Skriva ut ett fullmaktsunderlag för dödsboet (på finska)

Om en boutredningsman eller skiftesman har utsetts för ett dödsbo, kan endast denna person göra ändringar i dödsboets försäkringsskydd och ett domstolsutslag ska då lämnas in.

Ytterligare information om skötsel av dödsboets försäkringsärenden

Fullmakt – Hur jag kan befullmäktiga en annan person?

För att en annan person ska kunna sköta försäkringar som är i försäkringstagarens namn och skador i anslutning till dem, ska personen ha en fullmakt av försäkringstagaren. Du kan ge en fullmakt i tjänsten op.fi.

 • Logga in i tjänsten op.fi
 • Välj i avsnittet Försäkringar Fullmakter

En fullmakt ger rätt att sköta fullmaktsgivarens alla försäkrings- och skadeärenden med undantag för förmånstagarförordnanden, ifyllande av hälsodeklarationer eller befullmäktigande av tredje man. Den som fått en fullmakt kan utgående från fullmakten sköta ärenden per telefon, i tjänsten op.fi eller på kontoret. Den som fått en fullmakt ser fullmaktsgivarens försäkringar när hen som identifierad sköter ärenden i tjänsten op.fi.

Alternativt kan du även ge en specificerad pappersfullmakt och sända den per post till den adressen.

Färdig fullmaktsunderlag (på finska).

Pohjola Försäkring Ab 
Kod 5010454 
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Green Card – Vad behöver jag om jag reser utomlands med bil eller motorcykel?

På resor som riktar sig utanför de nordiska länderna rekommenderar vi att du tar med dig ett Grönt kort, dvs. Green Card, som är ett intyg över att din trafikförsäkring är i kraft. I Green Card räknas upp de länder där trafikförsäkringen gäller.

Du kan beställa Green Card via tjänsten op.fi på följande sätt:

op.fi – Försäkringar – Välj trafikförsäkring för fordonet – Skriv ut Green Card

När du reser utomlands med fordon ska du också ta med dig registerutdragets tekniska del, som du får via Transport- och kommunikationsverket Traficoms e-tjänst eller på ett besiktningskontor. Om din bil ägs av ett finansbolag, ska du begära en fullmakt för utförsel av bilen av dem.

Vi ber dig observera att det ingår specialvillkor för utlandsresor i fordonsförsäkringen och att din självrisk är större. Vid sakskador på fordon som sker utanför de nordiska länderna dubbleras din självrisk. Om din motorcykel eller personbil blir stulen i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, eller Moldavien är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock minst 600 euro (gäller inte husbilar).

 

Reseförsäkringsintyg för visum - Hur får jag ett reseförsäkringsintyg för visum?

För visum krävs inte försäkringsbolagets stämpel eller underskrift på reseförsäkringsintyget, så du kan skriva ut det direkt via tjänsten op.fi för försäkringar på sidan Försäkringar – Resenärförsäkring – Beställ ett reseförsäkringsintyg för visum. Alternativt kan du beställa det portofritt till din hemadress.

Reseförsäkringskort - Var får jag ett reseförsäkringskort?

Om du har en fortlöpande resenärförsäkring postas reseförsäkringskortet hem till dig. Om kortet har försvunnit eller gått sönder, kan du beställa ett nytt reseförsäkringskort via tjänsten op.fi på sidan för din resenärförsäkring: Försäkringar – Resenärförsäkring – Beställ ett reseförsäkringskort. Vi skickar det nya reseförsäkringskortet till dig per post inom två veckor.

Du har också tillgång till ett elektroniskt reseförsäkringskort i OP-mobilen via Mina försäkringar.

I tidsbundna resenärförsäkringar utgör försäkringsbrevet bevis på en gällande resenärförsäkring.

Jag är inte kund hos OP – hur sköter jag mina försäkringsärenden på nätet?

Du kan sköta dina försäkringsärenden, trots att du inte är kund hos andelsbanken. I tjänsten op.fi kan du logga in med vilken som helst banks koder. Välj vid inloggningen punkten "Andra identifieringssätt”. Du kan även använda OP-mobilen med andra bankers koder. Du kan ladda ner OP-mobilen i din smartapparat avgiftsfritt i din appbutik.

Betalningsanvisning – Jag fick en penningförsändelse per post, hur får jag den på mitt konto?

Då du har OP:s koder, kan du lösa in betalningsanvisningen direkt på ditt konto i tjänsten op.fi.

Börja genom att logga in med OP:s koder

Välj Dagliga penningaffärer – Visa mer – Övriga tjänster – Inlösen av penningförsändelser

För inlösen av penningförsändelser behöver du koden och beloppet.

Om du inte har OP:s koder, kan du lösa in pengar på närmaste andelsbankskontor senast på den förfallodag som anges i meddelandet om penningförsändelsen. Kom ihåg att alltid ta med dig meddelandet om penningförsändelsen och ett identitetsbevis då du sköter ärenden på kontoret. Vid inlösen av betalningsanvisningar på kontor debiteras en serviceavgift enligt tariffen.

Om betalningsanvisningen inte har inlösts inom utsatt tid, returneras betalningen till oss. Vi ber dig därför vänligen meddela oss ditt kontonummer då du är inloggad i punkten:

Försäkringar – Skötsel av ärenden – Konton

 

Skadeanmälan – Hur anmäler jag en skada?

Enklast anmäler du en skada via tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Då får du också ersättningsbeslutet snabbast.

Läs instruktionerna för skadeanmälan

Läs mer om hur du ska gå till väga vid olika skadesituationer från Pohjola Skadehjälpen

Offertbegäran - Hur jag kan be om offert på nya försäkringar?

Du kan räkna ut premien och teckna försäkringar enklast i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Om du vill kan du också be om offert på flera försäkringar med blanketten för offertbegäran.

I gällande försäkringar kan du göra vissa ändringar genom att logga in i tjänsten op.fi.

Sportskydd - Hur ska jag säga upp mitt Sportskydd?

Du kan säga upp Sportskyddet genom att anmäla om det med ett meddelande.

 • Logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.
 • Kontakta vår kundtjänst under punkten Meddelanden och välj Skador och försäkringar som ämne.

Ange i meddelandet följande uppgifter:

 • Den försäkrades namn och personbeteckning
 • Grenförbund
 • Kontonummer, till vilket en extra premie återbetalas
 • E-postadress för bekräftelse

Tidsbokning – Hur bokar jag tid till ett kontor eller för et webb- eller telefonmöte?

Tidsbokning till ett konto eller till ett webb- och ett telefonmöte gör du enklast i op.fi eller OP-mobilen. Du kan välja den tidpunkt eller expert som du vill ha. Du kan också välja ett lämpligt sätt att förhandla som passar dig bäst.


Kom ihåg att alltid ta med dig ett identitetsbevis då du sköter ärenden på kontoret.

Hur ska jag kontakta?

Du når oss via 010 253 0022 vardagar kl. 9–16 på svenska (0303 0303 på finska må–fr kl. 8–19). Du kan logga in i tjänsten op.fi för försäkringar med alla bankers koder, och då kan du också sända oss ett meddelande eller så kan du ta kontakt via chatten.

Om det sker en skada ger Pohjola Skadehjälpen enkla anvisningar för skador – läs mer på skadehjalpen.pohjola.fi och i OP-mobilen.

Avställning och påställning av fordon samt andra ändringar i registeringen - Hur inverkar de på mina försäkringar?

Ändringar i registrering av fordon är avställning, påställning samt ändringar i ägare och innehavare. Du kan göra ändringar i registreringen i tjänsten op.fi.

 • Börja genom att logga in med dina bankkoder
 • Välj i avsnittet Försäkringar "Mina försäkringar"
 • Välj under dina fordonsförsäkringar “Gör en anmälan"

Du kan också göra ändringar i registreringen genom Traficoms nättjänst eller hos närmaste besiktningskontor som gör registreringar. För ändringar i registreringen debiteras en avgift enligt Traficoms prislista.

Ändringar i registeruppgifterna uppdateras automatiskt i dina försäkringsuppgifter. För avställningstiden krediterar vi trafikförsäkringspremien. I början av försäkringsperioden, debiteras emellertid en minimipremie på 14 euro. I fråga om kaskoförsäkringen betalar du för de skydd som skyddar fordonet också under avställningstiden, såsom skydd mot brand och stöld.
Du ser väl till att ditt kontonummer är uppdaterat för en eventuell kreditering av premien. Du kan granska ditt konto då du är inloggad i punkten:

Försäkringar - Kommunikation - Konton

Försäkring för hyresvärd – Jag hyr ut min placeringsbostad, hur lönar det sig att försäkra den?

Det lönar sig alltid att för en placeringsbostad teckna Pohjola hemförsäkring, som ersätter ytmaterial, delar och fasta inventarier i egnahemshuset, sommarstugan eller bostaden i flervånings-, rad- eller parhuset du hyr ut. Du kan även försäkra lösöret om du hyr ut placeringsbostaden möblerad.

Då du hyr ut bostaden långsiktigt, i minst tre månader, lönar det sig att komplettera placeringsbostadens skydd med följande valbara tilläggsförsäkringar:

 • Ansvarsförsäkringen för hyresvärd ersätter eventuella skador du orsakar vid till exempel en renovering och som du som bostadens eller fastighetens ägare är ansvarig för.
 • Med en Rättsskyddsförsäkring för hyresvärd skyddar du dig vid tvister rörande en placeringsbostad eller fastighet, till exempel vid köp och försäljning.
 • Avbrottsförsäkringen för hyresvärd ersätter om din bostad eller din fastighet till följd av en skada tillfälligt är obeboelig och du förlorar hyresinkomster under renoveringsperioden.

Läs mer om försäkringar för hyresvär

 

Identitetsstöld - Vad ska jag göra?

Misstänker du en identitetsstöld? I Skadehjälpen finns anvisningar om identifiering av identitetsstöld och information om hur försäkringen hjälper dig om du utsätts för en id-stöld.

Pohjola Skadehjälpen - Identitetsstöld

Jag säljer mitt fordon – Vad ska jag göra med försäkringen?

Trafikförsäkringen och en eventuell kaskoförsäkring för fordonet upphör automatiskt i enlighet med uppgifterna i Traficomi följande fall:

 • när fordonet byter ägare
 • när fordonet avförs slutgiltigt från registret med ett skrotningsintyg eller på grund av skada

Ändringen registreras i försäkringsuppgifterna med ett dröjsmål, därefter får du ett uppdaterat försäkringsbrev.

Jag behöver mer betalningstid för försäkringsfakturan – vad ska jag göra?

Om du inte kan betala försäkringsfakturan på förfallodagen och du behöver längre betalningstid, kan du lätt be om det i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen genom att skicka ett meddelande till kundtjänsten.

I meddelandet ska du uppge avtalsbeteckning, fakturabelopp och förfallodag samt önskad betalningsdag. Vi svarar på ditt meddelande och berättar om den betalningsdag som du önskat är möjlig.

För betalningstiden efter den ursprungliga förfallodagen löper dröjsmålsränta som tas ut i samband med följande faktura.

Läs andra svar på allmänna frågor om försäkringsfakturor

 

Betalningsanmärkning - Hur inverkar en betalningsanmärkning på försäkrings- och banktjänster?

En betalningsanmärkning införs i Suomen Asiakastietos kreditupplysningsregister, om betalningen förblir obetald. En anmärkning kan inverka på dina möjligheter att få bank- och försäkringstjänster. Hur anmärkningen inverkar på tillgången till tjänster beror på bank- och försäkringstjänsten, anmärkningarnas antal och deras karaktär.

Vår kundtjänst ger dig information om hur betalningsanmärkningar inverkar på vårt beviljande av tjänster. Allmän information om betalningsanmärkningar finns på FINEs Försäkrings- och finansrådgivnings webbsajt (på finska).