Vanliga frågor om försäkringar

Vanliga frågor

Betalningsanmärkning - Hur inverkar en betalningsanmärkning på försäkrings- och banktjänster?

Betalningsanmärkningen kan påverka dina möjligheter att anlita bank- och försäkringstjänster. Anmärkningens inverkan på tillgången till tjänster beror på bank- eller försäkringstjänsten, antalet anmärkningar och anmärkningarnas natur.

Vår kundtjänst ger dig information om hur betalningsanmärkningar inverkar på vårt beviljande av tjänster. Allmän information om betalningsanmärkningar finns på FINEs Försäkrings- och finansrådgivnings webbsajt (på finska).

Jag behöver mer betalningstid för försäkringsfakturan – vad ska jag göra?

Om du behöver mer betaltid för försäkringsfakturan kan du enkelt begära det i digitala tjänster:

Op.fi – Försäkringar – Fakturor för försäkringar
OP-mobilen – Försäkringar – fakturor

För betaltiden efter den ursprungliga förfallodagen löper dröjsmålsränta som tas ut i samband med följande faktura.

Läs andra svar på allmänna frågor om försäkringsfakturor

Jag säljer mitt fordon – Vad ska jag göra med försäkringen?

Trafikförsäkringen och en eventuell kaskoförsäkring för fordonet upphör automatiskt när fordonet byter ägare eller när fordonet avförs slutgiltigt från registret med ett skrotningsintyg eller på grund av skada. Vi får ett meddelande om registreringsändringen från Traficom. Ändringarna uppdateras i försäkringens uppgifter med fördröjning, varefter vi sänder dig det korrigerade försäkringsbrevet och fakturan.

Identitetsstöld - Vad ska jag göra?

I Pohjola Skadehjälpen hittar du anvisningar om identifiering av identitetsstöld och information om hur försäkringar hjälper dig om du utsätts för en id-stöld.

Pohjola Skadehjälpen - Identitetsstöld

Försäkring för hyresvärd – Jag hyr ut min placeringsbostad, hur lönar det sig att försäkra den?

Med en försäkring för hyresvärd säkerställer du att fasta inventarier, ytor, hushållsmaskiner som kylskåp och diskmaskin i objektet som du hyr ut är försäkrade på ett tillfredsställande sätt.

Då du hyr ut bostaden långsiktigt, i minst tre månader, lönar det sig att komplettera placeringsbostadens skydd med följande valbara tilläggsförsäkringar:

 • Ansvarsförsäkringen för hyresvärd ersätter eventuella skador du orsakar vid till exempel en renovering och som du som bostadens eller fastighetens ägare är ansvarig för.
 • Med en Rättsskyddsförsäkring för hyresvärd skyddar du dig vid tvister rörande en placeringsbostad eller fastighet, till exempel vid köp och försäljning.
 • Avbrottsförsäkringen för hyresvärd ersätter om din bostad eller din fastighet till följd av en skada tillfälligt är obeboelig och du förlorar hyresinkomster under renoveringsperioden.

Läs mer om försäkringar för hyresvär

 

Avställning och påställning av fordon samt andra ändringar i registeringen - Hur inverkar de på mina försäkringar?

Ändringar i registrering av fordon är avställning, påställning samt ändringar i ägare och innehavare. Du kan göra ändringar i registreringen som inloggad i tjänsten op.fi:

Försäkringar – Egna försäkringar – välj din fordonsförsäkring – Avställning och övriga ändringar av registreringsuppgifterna

Du kan också göra ändringar i registreringen genom Traficoms nättjänst eller hos närmaste besiktningskontor som gör registreringar. För ändringar i registreringen debiteras en avgift enligt Traficoms prislista.

Ändringar i registreringen uppdateras automatiskt i uppgifterna för dina försäkringar. Vi krediterar premien för avställningstiden. I början av försäkringsperioden debiteras för trafikförsäkringen emellertid en minimipremie på 14 euro. I fråga om kaskoförsäkringen betalar du för de skydd som skyddar fordonet också under avställningstiden.

Du ser väl till att ditt kontonummer är uppdaterat för en eventuell återbetalning av premien. Du kan granska ditt konto då du är inloggad i punkten:

Op.fi – Försäkringar – Alla försäkringstjänster – Skötsel av ärenden: Försäkringskonton
OP-mobilen – Försäkringar – Kundrelation: Kontonummer för återbetalningar av premier

 

Hur ska jag kontakta?

Du når oss på chatten och på numret 0303 0303. Du kan logga in i de digitala tjänsterna med alla bankers koder och då kan du även sända oss ett meddelande. 

Om olyckan är framme ger Pohjola Skadehjälpen enkla anvisningar för olika skadesituationer – läs mer på skadehjalpen.pohjola.fi och i OP-mobilen.

 

Tidsbokning – Hur bokar jag tid till ett kontor eller för et webb- eller telefonmöte?

Tidsbokning till ett konto eller till ett webb- och ett telefonmöte gör du enklast i op.fi eller OP-mobilen. Du kan välja den tidpunkt eller expert som du vill ha. Kom ihåg att alltid ta med dig ett identitetsbevis då du sköter ärenden på kontoret.

Sportskydd - Hur ska jag säga upp mitt Sportskydd?

Du kan säga upp Sportskyddet per meddelande i de digitala tjänsterna.

 • Börja med att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.
 • Du kan sända meddelandet på följande sätt:
  Op.fi – Meddelanden – Nytt meddelande – Ämne: Försäkringsärenden – Försäkringar
  OP-mobilen – Övriga – Meddelanden – Nytt meddelande – Ämne: Försäkringar

Ange i meddelandet följande uppgifter:

 • Den försäkrades namn och personbeteckning
 • Grenförbund
 • Kontonummer, till vilket en extra premie återbetalas

Offertbegäran - Hur jag kan be om offert på nya försäkringar?

Du kan räkna ut premien och teckna försäkringar enklast i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Om du vill kan du också be om offert på flera försäkringar med blanketten för offertbegäran.

Om du vill ändra dina gällande försäkringar kan du göra en del av ändringarna i tjänsten op.fi i avsnittet Försäkringar.

Betalningsanvisning – Jag fick en penningförsändelse per post, hur får jag den på mitt konto?

Då du har OP:s koder, kan du lösa in betalningsanvisningen direkt på ditt konto i tjänsten op.fi.

Börja genom att logga in med OP:s koder

Välj Pengar – Alla dagliga penningaffärer – Inlösning av penningförsändelse

För inlösen av penningförsändelser behöver du koden och beloppet.

Om du inte har OP:s koder, kan du lösa in pengarna mot en serviceavgift på närmaste andelsbankskontor senast på den sista inlösningsdagen som anges i meddelandet om penningförsändelsen. Kom ihåg att alltid ta med dig meddelandet om penningförsändelsen och ett identitetsbevis då du sköter ärenden på kontoret.

Om betalningsanvisningen inte har lösts in inom utsatt tid, returneras betalningen till oss. Vi ber dig därför vänligen meddela oss ditt kontonummer då du är inloggad i punkten:

Op.fi – Försäkringar – Alla försäkringstjänster – Skötsel av ärenden: Försäkringskonton

OP-mobilen – Försäkringar – Kundrelation: Kontonummer för återbetalningar av premier

Jag är inte kund hos OP – hur sköter jag mina försäkringsärenden på nätet?

Du kan sköta dina försäkringsärenden elektroniskt, även om du inte är kund i Andelsbanken. I tjänsten op.fi kan du logga in med koder från vilken bank som helst. Välj “Logga in med en annan banks koder” då du loggar in. Du kan även använda OP-mobilen med andra bankers koder. Du kan ladda ner OP-mobilen i din smartapparat avgiftsfritt i din appbutik.

Reseförsäkringskort - Var får jag ett reseförsäkringskort?

Du har tillgång till ett elektroniskt reseförsäkringskort i OP-mobilen vid punkten Försäkringar – Kundrelation: Kort.

För fortlöpande resenärförsäkringar får du reseförsäkringskortet hem per post. Om ditt kort har försvunnit eller gått sönder, kan du beställa ett nytt via tjänsten op.fi på sidan för din resenärförsäkring: Försäkringar - Resenärförsäkringen - Beställ reseförsäkringskort. Vi skickar det nya reseförsäkringskortet till dig per post inom ungefär två veckor.

I tidsbundna resenärförsäkringar utgör försäkringsbrevet bevis på en gällande resenärförsäkring.

Reseförsäkringsintyg för visum - Hur får jag ett reseförsäkringsintyg för visum?

Du kan skriva ut ett reseförsäkringsintyg för visum i tjänsten op.fi vid punkten Försäkringar - Reseförsäkring- Skriv ut ett reseförsäkringsintyg för visum. Alternativt kan du beställa det portofritt till din hemadress. Ett reseförsäkringsintyg för visum fordrar inte försäkringsbolagets stämpel eller underskrift.

Green Card – Vad behöver jag om jag reser utomlands med bil eller motorcykel?

På resor som riktar sig utanför de nordiska länderna rekommenderar vi att du tar med dig ett Grönt kort, dvs. Green Card, som är ett intyg över att din trafikförsäkring är i kraft. I Green Card räknas upp de länder där trafikförsäkringen gäller.

Du kan beställa Green Card via tjänsten op.fi på följande sätt:

op.fi – Försäkringar – Välj trafikförsäkring för fordonet – Skriv ut Green Card

När du reser utomlands med fordon ska du också ta med dig registerutdragets tekniska del, som du får via Transport- och kommunikationsverket Traficoms e-tjänst eller på ett besiktningskontor. Om din bil ägs av ett finansbolag, ska du begära en fullmakt för utförsel av bilen av dem.

Vi ber dig observera att det ingår specialvillkor för utlandsresor i fordonsförsäkringen och att din självrisk är större. Vid sakskador på fordon som sker utanför de nordiska länderna dubbleras din självrisk. Om din motorcykel eller personbil blir stulen i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, eller Moldavien är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock minst 600 euro (gäller inte husbilar).

 

Flytt – Vad ska jag göra med min hemförsäkring?

Du kan utan bekymmer flytta från ditt gamla hem till ett nytt eftersom en gällande hemförsäkring från Pohjola Försäkring täcker ditt lösöre i såväl det nya som det gamla hemmet i högst två månader från att flytten påbörjas. Kom ändå ihåg att själv överföra din hemförsäkring till den nya bostaden. Du kan ändra försäkringsstället på följande sätt:

 • Börja genom att logga in i tjänsten op.fi

 • Välj i avsnittet Försäkringar "Mina försäkringar"

 • Genom att välja hemförsäkringen hittar du punkten “Flytt: Överför försäkringarna till den nya adressen”

Om du inte har en gällande hemförsäkring, kan du räkna ut premien och teckna en försäkring enkelt i vår nätbutik.

Försäkringspaketet Easy för unga kan undantagsvis överföras till en ny adress endast per telefon, via chatten eller genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Meddela din nya adress, storleken på din bostad och eventuella familjemedlemmar som samtidigt flyttar med dig, eftersom de också omfattas av din hemförsäkring. Easy-försäkringen är främst lämpad för hyresboende, så ifall du skaffar en egen bostad lönar det sig att vi går igenom ditt försäkringsskydd tillsammans.

Läs också våra artiklar om köp av bostad, flyttning och boende!

Fullmakt – Hur jag kan befullmäktiga en annan person?

Du kan befullmäktiga en annan person att sköta dina försäkrings- och skadeärenden i tjänsten op.fi.

 • Logga in i tjänsten op.fi
 • Välj i avsnittet Försäkringar Fullmakter

Den befullmäktigade kan sköta ärenden i tjänsten op.fi och OP-mobilen, per telefon eller på kontoret. Den befullmäktigade ser även fullmaktsgivarens försäkringsuppgifter i OP:s digitala tjänster. En fullmakt ger rätt att sköta fullmaktsgivarens alla försäkrings- och skadeärenden med undantag för förmånstagarförordnanden, ifyllande av hälsodeklarationer eller befullmäktigande av tredje man. 

Alternativt kan du även ge en specificerad pappersfullmakt och sända den per post till den adressen.

Färdig fullmaktsunderlag (på finska).

Pohjola Försäkring Ab 
Kod 5010454 
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ett dödsbos försäkringsärenden – Vad ska jag göra?

När en försäkringstagare har avlidit eller när en försäkring är i dödsboets namn, har en delägare i dödsboet rätt att få information om dödsboets försäkringar genom att uppvisa ett ämbetsbevis eller bouppteckningsinstrumentet, av vilket framgår delägarskapet i dödsboet.

Skötseln av dödsboets försäkringsärenden och ändringar i försäkringarna förutsätter dock utöver ett ämbetsbevis eller ett bouppteckningsinstrument dessutom en fullmakt, där alla delägare i dödsboet befullmäktigar den valda delägaren eller de valda delägarna att sköta dödsboets försäkringsärenden. Om den avlidna har ett testamente, ska försäkringsbolaget tillställas en kopia av det, och då krävs det också en fullmakt av testamentstagaren.

Du kan sända de behövliga handlingarna i tjänsten op.fi, via den digitala tjänsten med ett meddelande eller till kontoret. När du besöker kontoret behöver du dessutom ta med dig identitetsbevis. Tiden för behandling av dödsboets handlingar är ungefär två veckor.  Därefter kan dödsboets försäkringsärenden skötas i den digitala tjänsten i chatten och med ett meddelande, per telefon eller på kontoret. 

Skriva ut ett fullmaktsunderlag för dödsboet (på finska)

Om en boutredningsman eller skiftesman har utsetts för ett dödsbo, kan endast denna person göra ändringar i dödsboets försäkringsskydd. I så fall ska ett domstolsutslag lämnas in i ärendet.

Läs mer om skötseln av dödsboets försäkringsärenden

Skadeanmälan – Hur anmäler jag en skada?

Enklast anmäler du en skada via tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Då får du också ersättningsbeslutet snabbast.

Läs instruktionerna för skadeanmälan

Läs mer om hur du ska gå till väga vid olika skadesituationer från Pohjola Skadehjälpen