Välkommen till tjänsten op.fi – här hittar du alla produkter och tjänster som tidigare var Pohjolas

OP:s nättjänst, op.fi, har förnyats och innehåller nu bank- och försäkringstjänster för alla våra kunder. Nättjänsten pohjola.fi har lagts ner.

Kundtjänst för försäkringar

OP Försäkrings kundtjänst, tidigare Pohjola Försäkrings kundtjänst, betjänar dig fortfarande på numret 010 253 0022.

Anmälan om skada

Fyll i skadeanmälan och ansök om ersättning via vår nättjänst op.fi eller OP-mobilen. Pohjolas skadeanmälan är inte längre i bruk.

OP Skadehjälpen är en sökmotor för skador

I OP Skadehjälpen hittar du instruktioner för skadesituationer samt de läkare, verkstäder och andra som OP samarbetar med.

Pohjola blev ett namn inom hälsoaffärsrörelse

Pohjola Hälsa Ab är ett hälsoföretag som OP Gruppen äger. Dess mål är att maximera finländarnas hälsa och välbefinnande.