Välbekanta tjänster från Pohjola Försäkring

Vi har nu ett nytt namn, men alla våra bekanta tjänster är oförändrade. Du kan sköta dina försäkringsärenden på vanligt sätt i tjänsten op.fi och OP-mobilen eller genom att kontakta kundtjänsten.

Att inte leva är livets största misstag

Försäkringsbolaget tar dig naturligtvis inte på bergsbestigning eller ens på Pilates. Men det ger dig kännedom och vetskap om en ekonomisk trygghet för alla eventualiteters skull. Och DET är försäkringsbolagets uppgift. Att göra det möjligt för dig att leva. Allt annat kan ersättas, men inte livet.