De mest omtyckta försäkringarna för privatkunder

 
 

 

Försäkringsbolaget Pohjola Försäkring – Livet pågår nu. Lev det!

Försäkringsbolaget tar dig naturligtvis inte på bergsbestigning eller ens på Pilates. Men det ger dig en känsla av och medvetenhet om att ekonomin är tryggad om något skulle hända. Och DET är försäkringsbolagets uppgift. Att göra det möjligt för dig att leva. Allt annat kan ersättas, utom livet.

OP Försäkring är åter Pohjola Försäkring. Vi har ett nytt namn, men alla våra välbekanta tjänster är oförändrade. Du kan sköta dina försäkringsärenden på vanligt sätt i tjänsten op.fi och OP-mobilen eller genom att kontakta kundtjänsten.

 

Andra försäkringar från Pohjola Försäkring