Venevakuutus tuo moottoripurjehtijallesi turvaa.

Finlands Sjöräddningssällskaps medlemsförmån för båtförsäkringar

Som medlem av Finlands Sjöräddningssällskap får du båtförsäkringen för det första året till förmånspris. Med Pohjola Båtförsäkring får du ett skydd mot skador som inträffar till sjöss och under transport samt också under förvaring. Förmånen gäller nya båtförsäkringar och beviljas endast vid offertbegäran som görs via nätet.

 

Båtförsäkring för ett år med upp till 20 % rabatt

 

Uppge vid offertbegäran i fältet för tilläggsupplysningar att du är medlem av Finlands Sjöräddningssällskap och du får båtförsäkringen för det första året med upp till 20 % rabatt. Försäkringen gäller året runt och ersätter skador på din båt som inträffar såväl till sjöss som under transport och också vid förvaring.

 

Samtidigt deltar du i anskaffningen av nya räddningsfartyg

 

Då du ber om ett försäkringserbjudande och då du utnyttjar Sjöräddningssällskapets medlemsförmåner stöder du Sjöräddningssällskapets anskaffning av nya räddningsfartyg av typ PV2 och därigenom hjälper du att stärka de frivilliga sjöräddarnas verksamhetsförutsättningar. Kampanjen gäller till 31.8.2019. Kampanjen förorsakar inte merkostnader för försäkringstagaren.

 

För att utnyttja din medlemsförmån, gör så här

 

 • Lämna offertbegäran
  Du kan gå vidare för att lämna offertbegäran genom att klicka på knappen nedan.
 • Välj de objekt som ska försäkras och fyll i de uppgifter som behövs
 • Uppge i fältet för tilläggsupplysningar att du är medlem av Finlands Sjöräddningssällskap
  Då du uppger att du är medlem får du en rabatt på båtförsäkringen och stöder Sjöräddningssällskapet vid anskaffning av nya räddningsfartyg.
 • Sänd offertbegäran och godkänn offerten
  Vi kontaktar dig följande vardag efter att vi fått din offertbegäran.

Våra båtförsäkringar gäller utan utvidgning automatiskt

 • på finska, svenska och danska territorialvatten och vattendrag samt norska territorialvatten vid landets kust
 • på Östersjön och i dess vikar och på Saimen och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerrak
 • då båten förvaras och transporteras på områden i dessa länder.

Giltighetsområdet för båtförsäkringen och båtens ansvarsförsäkring kan mot en tilläggspremie också utvidgas till och utanför Europa.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

 • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
 • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
 • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.