Hemförsäkring

Hemförsäkringen är ett skydd för hemmet och lösöret. Med en hemförsäkring kan du skydda hemmets konstruktioner, delar av lägenheten och lösöret mot exempelvis en vatten- eller brandskada. Pohjola Försäkrings hemförsäkring lämpar sig för alla slags hem, du kan alltså anpassa skydden i försäkringen och självriskerna efter dina behov och din boendeform. Välj nedan din boendeform, läs mer om hemförsäkringen, räkna ut premien och teckna en försäkring enkelt på nätet. Via länken nedan kan du också läsa om försäkringen för värdeföremål och om en hemförsäkring som lämpar sig för din placeringsbostad.

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings hemförsäkringar

 

    
  
  
  
  
                        Mies seisoo kerrostalon parvekkeella
Höghuslägenhet
Mies soittaa kitaraa erillistalon keittiössä
Fristående hus
Vuokranantaja rentoutuu olohuoneessa
Försäkring för hyresvärd
Äiti ja lapsi peuhaamassa omakotitalon olohuoneessa
Egnahemshus
Lapsi leikkii paritalon pihalla
Parhus
Nainen ottaa kuvaa arvotavaravakuutetulla kameralla
Försäkring för värdeföremål
    
  
  
  
  
                        Naiset juovat kahvia rivitalon keittiössä
Radhuslägenhetet
Nainen uimassa mökillä
Stug
Nainen kasvien lomassa
Försäkring för lagrade föremål

 

Hur mycket kostar en hemförsäkring?

Premien på hemförsäkringen fastställs utifrån både uppgifterna om ditt hem och dig själv. Dessutom inverkar på premien för hemförsäkringen de skydd och självrisker som du valt. Genom att gå till vår nätbutik och genom att ge de uppgifter som behövs får du vår rekommendation och priset på en försäkring för ditt hem. Efter det kan du ännu skräddarsy detaljerna i hemförsäkringen så att de passar dina behov innan du tecknar försäkringen på nätet.

På spaning efter en billig hemförsäkring? Tänk på att den billigaste hemförsäkringen inte alltid ger så omfattande ersättningar som du önskar få om det inträffar en skada. Det kan betyda att den billigaste hemförsäkringen sist och slutligen inte är den bästa hemförsäkringen. I stället kan du skräddarsy en genuint förmånlig hemförsäkring som också är till hjälp om det inträffar en skada. Då skyddar du ditt hem med en hemförsäkring som är förmånlig på riktigt.

Det är förnuftigt att med jämna mellanrum jämföra innehållet i hemförsäkringar

En hemförsäkring är ofta en av dina viktigaste försäkringar och därför är det förnuftigt att då och då kontrollera hur uppdaterad och omfattande den är. Då du jämför försäkringar och söker det bästa alternativet för dig är det ändå bra att beakta också andra faktorer än priset på hemförsäkringen. Sådana är bl.a. de skydd som ingår i hemförsäkringen, maximiersättningarna samt självriskerna och de tjänster som kompletterar skyddet av ditt hem. Exempelvis om du jämför hemförsäkringar för din kommande våningshuslägenhet, lönar det sig att säkerställa att maximiersättningen är tillräcklig både för fasta inventarier och för lösöret.

Då du har uppgifterna om ditt hem som ska försäkras, kan du jämföra priset på hemförsäkringen med olika skydd och maximiersättningar behändigt via vår nätbutik. Du kan också smidigt ändra din självrisk enligt din risktålighet. Du vet väl att du som ägarkund hos oss får en självriskförmån på upp till 200 euro, och att du inte nödvändigtvis alls betalar någon självrisk. Självriskförmånen gäller skador som beror på brand, naturfenomen och brott, om skadebeloppet överstiger den självrisk du valt. Då du jämför hemförsäkringar lönar det sig att läsa noggrant igenom också de förmåner som erbjuds dig – i synnerhet om du har för avsikt att göra en jämförelse av priset på hemförsäkringar.

Vad termerna betyder: Pohjola Försäkrings Mitthem-försäkring och Måttskydd

Pohjola Försäkrings hemförsäkring heter Mitthem-försäkringen. Försäkringens namn förblir oförändrad, oavsett om du med den försäkrar ett hem i ett vånings-, rad- eller parhus, egnahemshus, en stuga eller en villa. När du försäkrar ditt hem hos Pohjola Försäkring, bildas av försäkringen ett Måttskyddsavtal. I Måttskydd kan ingå alla dina försäkringar för boende, hälsa och egendom, medan Bilskydd igen består av olika försäkringar för fordon.

En omfattande eller begränsad hemförsäkring?

Pohjola Försäkring har inte en på förhand fastställd omfattande eller begränsad hemförsäkring, utan du kan skräddarsy skydden i försäkringen och deras omfattning så att de motsvarar dina behov. Du kan välja bland totalt fem skydd, och genom att välja dem alla är ditt hem skyddat med en så omfattande hemförsäkring som möjligt. Vi rekommenderar därför att du försäkrar ditt hem från golv till tak, så får du det bästa skyddet för ditt boende.

Försäkring för lösöret tryggar sakerna i hemmet

Det kan vara svårt att bedöma värdet på lösöret, dvs. på de föremål som finns i hemmet. När du funderar på ett lämpligt maximiersättningsbelopp för din försäkring för lösöre är det bra att hålla i minnet att allting som du tar med när du flyttar räknas till lösöret. Det lönar sig att uppskatta hur mycket sakerna i ditt hem skulle kosta i butiken om du blev tvungen att köpa dem alla på nytt. Välj ett maximiersättningsbelopp som motsvarar det här beloppet och ta samtidigt också hänsyn till åldersavdragen i försäkringen. Försäkringen för lösöret ersätter bl.a. möbler, kläder, kärl, underhållningselektronik såsom telefon och tv, hobby- och idrottsredskap samt värdeföremål av olika slag upp till det maximiersättningsbelopp som du valt.

När du räknar ut priset på din hemförsäkring rekommenderar vi att du skyddar sakerna i ditt hem med en skadespecifik maximiersättning för lösöresförsäkringen som bygger på våningsytan. Om ditt lösöre är värdefullare än normalt eller om det ingår värdeföremål i det, till exempel ett värdefullt smycke eller en dyrbar tavla, kan det hända att du behöver en högre maximiersättning i euro till din försäkring för lösöret.

Fasta hushållsmaskiner och elektronik är skyddade med hemförsäkringen

Hemförsäkringen ger skydd för fasta hushållsmaskiner, såsom diskmaskin och kylskåp. Försäkra också delar av din lägenhet eller din bostadsbyggnad. Då en hushållsmaskin går sönder, kan du ur hemförsäkringen ansöka om ersättning för exempelvis kostnaderna för reparationen eller för anskaffning av en ny hushållsmaskin. När du försäkrar lösöret i ditt hem, tryggar försäkringen också din mobiltelefon, pekdator eller bärbara dator i händelse av att den går sönder, blir blöt eller stjäls. Observera ändå att det som hemförsäkringen ersätter beror på vilka skydd du väljer för lägenheten, byggnaden och lösöret.

Hemförsäkring medan byggande eller renovering pågår

Då du bygger eller totalrenoverar en byggnad som privatperson för eget bruk, kan du försäkra byggnaden med samma skydd och självrisker som du skulle försäkra den i färdigt skick. Om du bygger eller renoverar med talkokrafter, kom också ihåg att försäkra talkodeltagarna med en talkoförsäkring. Försäkringen ger talkodeltagarna skydd i händelse av olycksfall under talkoarbetet, och vid resor med direkt anslutning till talkoarbetet.

Ger hemförsäkringen skydd också för resgods?

Har du hört att vår hemförsäkring i vissa fall också ger skydd för ditt resgods? Det stämmer. Då du reser i Finland eller i de övriga nordiska länderna skyddar Mitthem-försäkringen ditt resgods upp till 5 000 euro avdraget med den självrisk du valt och som är minst 150 euro. Kom ändå ihåg att skaffa en separat resgodsförsäkring, om du reser utanför de nordiska länderna eller om du på resan tar med dig värdefullt resgods. En resgodsförsäkring är ett bra skydd också av den orsaken, att den kan du teckna utan självrisk.

Pohjola Skadehjälpen hjälper när en skada inträffar i hemmet

I Pohjola Skadehjälpen finns instruktioner för eventuella skadesituationer. Om det inträffar en skada ser du i Skadehjälpen också var de närmaste serviceaffärerna som Pohjola Försäkring samarbetar med finns och anvisningar för ansökan om försäkringsersättning. Du vet väl att du som kund hos Pohjola Försäkring inte alltid behöver sända en ersättningsansökan, eftersom vid många skadesituationer sköter våra samarbetsparter direkt reparations- och ersättningsärendet.

Skadehjälpen betjänar kunder 24/7 och i tjänsten hjälper dig också vår nykomling, skaderoboten Viljo.