YTK-Yhdistyksen vakuutusedut

YTK-Föreningens försäkringsförmåner

Skydd för medlemmar av YTK-Föreningen
1

Läs mer om förmånerna och be om en offert

Läs mer om försäkringsförmånerna för medlemmar av YTK-Föreningen och be om en offert på de försäkringar du vill ha.

2

Meddela ditt förbund och medlemsnummer

Meddela att du är medlem i YTK-Föreningen och ditt medlemsnummer i offertbegäran så beaktas rabatterna i offerten.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

YTK-Föreningens medlemsförmån upp till 20 % rabatt på försäkringar för vardagen

Som medlem av YTK-Föreningen får du nu dina nya försäkringar för hemmet och familjen till förmånspris i upp till tre år. Också dina familjemedlemmar kan omfattas av försäkringarna. Som försäkringar för hemmet och familjen anses hemförsäkring, fortlöpande reseförsäkring, försäkring för värdeföremål, småbåtsförsäkring, utkomstförsäkring samt rättsskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring.

1:a året: -20 %; 2:a året: -15 %; 3:e året: -5 %
Pohjola Skadehjälpen 24/7

Kasko för ett år med 20 % rabatt

Kasko är en frivillig bilförsäkring. Med den kan du gardera dig mot olika plåt- och glasskador som drabbar din bil och du kan säkerställa att ifall det sker en skada får du snabbt hjälp.

Som medlem av YTK-Föreningen får du 20 % rabatt på kaskoförsäkringen för din bil för det första årets premier. Rabatten gäller nya Super- och Lättkasko för personbilar och skåpbilar i privat bruk, samt nya Helkasko för husbilar eller husvagnar. Efter rabattåret fortsätter försäkringen till normalt pris.

Förmån för OP Lättföretagare och andra tjänster för företagare

OP Lättföretagare ger medlemmar av YTK-Yhdistys gratis fakturering upp till 2 000 euro (moms 0 %), varefter arvodet är 5 % av den momsfria fakturering.

Dessutom erbjuder vi företagare tjänster, som gör den jäktiga vardagen smidigare och som stödjer företagets verksamhet. Sådana är bl.a. OP-företagsmobilen som alltid finns till hands och tjänster i anslutning till företagets riskhantering.

Som YTK-medlem får du rabatter på dina försäkringar för hemmet och familjen enligt följande:

1:a året: -20 %
2:a året: -15 %
3:e året: -5 %

Hemförsäkring
Med vår Hemförsäkring skyddar du ditt hem och lösöre smidigt med en och samma försäkring. Hemförsäkringen tryggar ditt hem, din fritidsbostad och dina saker i händelse av bl.a. inbrott, eldsvåda och plötslig läckageskada. Försäkringen fyller också en hyresgästs behov av att skydda sin hyresbostad.

Reseförsäkring
Vår reseförsäkring består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring. Med en resenärförsäkring skyddar du dig mot olycksfall som inträffar under en resa och sjukdomar som bryter ut under en resa. Resgodsförsäkringen ersätter åter ditt resgods överallt i världen. Det är bra att veta att försäkringen ersätter bl.a. vid avbeställd och avbruten resa, vid försening från resa och för väntetid vid resa.

Värdeföremålsförsäkring
En värdeföremålsförsäkring ger skydd åt de värdeföremål som du har med dig utanför hemmet. Sådana värdeföremål är bl.a. olika slags dyra musikinstrument, kameror, objektiv, armbandsur och smycken. Försäkringen för värdeföremål gäller överallt i världen, och tryggar således din värdefulla egendom var du än är.

Småbåtsförsäkring
Med en båtförsäkring får du för din båt ett omfattande skydd mot olyckor som inträffar både i hamn och till sjöss. Försäkringen skyddar båten mot skador som inträffat vid kollisioner, till följd av storm och skadegörelse och försäkringen ersätter även skador som uppstår vid transport och dockning. I båtförsäkringen ingår alltid även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring, i vilka de försäkrade är båtens ägare, innehavare och förare.

Utkomstförsäkring
Utkomstförsäkringen ger dig och dina anhöriga ekonomiskt skydd, om du skadas eller dör till följd av ett olycksfall. Försäkringen gäller också då du reser eller idrottar.

Rättsskydds- och ansvarsförsäkring

Någon gång kan det hända att du orsakar en annan person en skada som du är skyldig att ersätta. Du kan även ofrivilligt hamna i en situation där du behöver rättslig hjälp för att försvara dina rättigheter. Försäkringen gäller också alla dina närstående, som bor med dig under samma tak.

Vi erbjuder företag och företagare tjänster som gör den jäktiga vardagen smidigare och som stödjer företagets verksamhet. Vi rekommenderar för företagaren följande tjänster:

Tjänster för riskhantering

I företagsverksamhet ingår alltid risker. Ju bättre du är medveten om eventuella risker i verksamheten i ditt företag, desto bättre kan du hantera dem och skydda dig mot risker på förhand genom att vidta rätt slags åtgärder.

Då vi identifierar riskerna i ditt företag, kan vi hjälpa ditt företag både att minimera de skadliga effekterna och att utnyttja möjligheterna att ta rätt slags risker.

OP-företagsmobilen

Företagets försäkrings- och bankärenden sköter du smidigt på nätet. Dessutom kan du sköta ditt företags ärenden oberoende av tid och plats med en mobilapparat, då du laddar ner OP-företagsmobilen. OP-företagsmobilen innehåller bastjänster som du kan använda för att enkelt sköta företagets dagliga ärenden. Dessutom får du tillgång till en mobil faktureringstjänst som stöd för kund- och produktadministrationen. Med den kan du enkelt följa upp ditt företags faktureringsuppgifter och sända fakturor till kunderna på det sätt som du vill.

Servicenummer för företagare

Som företagare får du hjälp i alla försäkringsfrågor som gäller ditt företag på numret 010 253 0022. Via numret får du hjälp i frågor om Ilmarinens arbetspensioner. I försäkringsärenden kan du också ta kontakt via e-post: yrityspalvelut@op.fi.

Om du har frågor i anslutning till dina bankärenden eller dina besparingar eller placeringar, betjänar dig utöver din lokala andelsbank också rådgivningen för företag på numret 0100 05151 (vardagar kl. 8–18).

Pohjola Skadehjälpen och Pohjola Sjukhus

Hjälpen är nära om olyckan är framme. Genom Pohjola Skadehjälpen får du omfattande anvisningar i händelse av skadesituationer. Genom att mata in i tjänsten den skada som inträffat får du instruktioner med vilka du får hjälp så snabbt som möjligt. Om du insjuknar eller skadar dig, kan du dra nytta av Pohjola Sjukhus tjänster för att få snabb och yrkeskunnig hjälp. Pohjola Sjukhus vårdar med hela hjärtat och säkerställer att du återställs till vardagens normala rytm så snabbt som möjligt.

OP Lättföretagare är en helt digital bokföringsbyrå
•    För att skapa ett FO-nummer
•    Fakturering
•    Premiebaserad bokföring
•    Skattedeklarationer
•    Redovisning av moms och förhandsskatter till Skatt
•    FÖPL
•    Frivilliga försäkringar för företagare
•    Som arvode 5 % av företagarens fakturering

När en skada inträffar är det viktigt att du får hjälp så snabbt som möjligt. Därigenom säkerställer du att du kan återgå till normal vardag så snabbt som möjligt.

På Pohjola Skadehjälpen får du enkla anvisningar för olika skadesituationer och hittar den samarbetspartner som finns närmast dig, oavsett om det är fråga om en sjukdom, en trasig mobil eller en kollision. Som kund hos OP kan du dessutom göra skadeanmälan med hjälp av applikationen OP-mobilen direkt då skadan har inträffat. Pohjola Skadehjälpens snabba anvisningar och en omedelbar skadeanmälan ger en bra grund för att klara av otrevliga och överraskande skadesituationer.

Livförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. De övriga försäkringarna beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Tjänsten OP Lättföretagare tillhandahålls av Pivo Wallet Oy.