Inloggning

 
 

Tämj ditt bolån

Funderar du på fluktuationerna i räntekurvorna? Trots att det är omöjligt att förutse framtiden är det möjligt att minska på osäkerheten.

Försäkring för baby via nätet nu för 0 euro

Oavsett om du är kund hos OP eller inte, kan du nu avgiftsfritt försäkra ditt ofödda barn för det första året.

Teckning, inlösen och byte av fondandelar 0 euro

Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta de flesta av våra fonder utan separata kostnader.

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav