Nainen tietokoneella

Välkommen till tjänsten op.fi

Ditt företags bank- och försäkringstjänster har flyttat till den här adressen. Här finns alla de bekanta tjänster för ditt företag som du har använt på adressen op-pohjola.fi.

Logga in så här

Logga in i tjänsten med samma bekanta andelsbankens koder som du har använt hittills. Ge OP:s användarkod och lösenord i inloggningsfönstret uppe till höger på sidan.

  • Om du har enbart personliga andelsbankens nättjänstkoder, kan du sköta både dina privata ärenden och företagets bank- och försäkringsärenden med samma koder.
  • Om du har enbart företagstjänstkoder, kan du med dem sköta företagets bank- och försäkringsärenden enligt dina åtkomsträttigheter.
  • Om du har både personliga andelsbankens nättjänstkoder och företagstjänstkoder, kan du använda dina privata tjänster med dina personliga andelsbankens nättjänstkoder och tjänsterna för företag endast med företagstjänstkoderna. 

Observera också:

  • Om du inte ser företagets ärenden då du loggar in med dina personliga andelsbankens nättjänstkoder, beror det sannolikt på att du också har företagstjänstkoder.
  • Om du har två slags andelsbankens nättjänstkoder och i fortsättningen vill använda endast en uppsättning koder, ska du avsluta företagstjänstkoderna genom att kontakta vår kundtjänst. Efter det kan du sköta alla ärenden enbart med dina personliga andelsbankens nättjänstkoder.

Välj kundprofil

Om du har flera kundprofiler (till exempel privatkund och företagskund eller flera företag), väljer du efter inloggningen profil för de ärenden som du vill sköta. Du kan också ange en standardprofil, så har du i fortsättningen direkt den valda profilen då du loggar in. Du kan byta profil medan du sköter ärenden och ändra standardprofilen om du vill.

Du kan välja alla de företag, till vilkas bank- eller försäkringsärenden du har åtkomsträtt.

Hjälp med tjänsten

Om du behöver hjälp med användningen av nättjänsten, kan du ringa vår kundtjänst på numret 0100 05151 (mån.-fre. kl. 8-18, lna/msa).